Allt började med en tanke

En gång var också vi anställda. Vi fick förmånen att lära av andra. Erfarenheter kom i samarbete med andra, men även genom en viss grad av olydnad. Vi var reaktiva och snabba i tanke och handling. Bra egenskaper att ta med sig ut i livet.

Känslan av "den stora nödvändigheten" infann sig. Vi frigjorde oss genom eget företagande, för att kunna leva och arbeta med idéer utanför ramarna och en vision som inte gällde bara oss.

Insikt handlar om vikten av reflektion. Det handlar också om ett passionerat engagemang, men också att kunna balansera intensitet med total avslappning i arbetsliv och privatliv. De stora idéerna och de stora insikterna inträffar just i övergången mellan arbete och vila.

Vem har inte en idé eller en dröm?

Vi kan inte med vilja få drömmar, idé,er eller insikter, och inte heller vilja kreativitet. Men vi kan engagera oss intensivt och ge oss hän. Vi säljer Passion, Beslutskraft och Perspektiv "på vårt sätt" för verksamheten och med dig i den.

Låt oss hjälpa er att uppfylla era mål och drömmar!

Vi vill få dig att möjliggöra det omöjliga.

Vi låter dig förstärka den du är och det du gör.

Vi ger dig verktygen att ta makt och beslut över affären och resultatet.

Fakta om Lightperspective BPC AB
Företaget startade 1996
Femtiotal företagskunder (privat och offentlig)
Affärsorienterad HR - uppdrag
Två ledarskapsutbildningar på masternivå
En utgiven bok - Affärscoachning
Beprövade samtals- och arbetsmetoder