Vi går ett steg längre

Det är roligt med utbildning, men ännu roligare att göra affärer. Business through People är en utbildningsmetod där affären står i centrum. Vi inte bara pratar om en att utbildning ska vara affärsmässig utan hela vårt arbete genomsyras av den tanken.

Kartläggning är början. Vi har ett eller flera möten med uppdragsgivaren, som kan vara det stora företaget eller en person som vill ha affärscoachning. Det handlar om ett tydliggörande så vi verkligen talar samma språk och är överens om "vad som slutligen ska levereras".

Offerten är både en sammanfattning av tidigare möten, anger mål och ger ofta ett grovt utkast till det framtida samarbetet. Uppdragsgivaren ska ha helt klart för sig vad han eller hon kan förvänta, både av mätbara resultat och av kostnader i tid och pengar.

Handslag

Genomförandet styrs av ett målfokuserat och detaljerat program. Självklart ska målet uppfyllas men hur det uppfylls beror på deltagarna. Detta är en av de framgångsfaktorer uppdragsgivarna har påtalat gör Lightperspective unika.

Säkerställ genom att se till att nyckelpersonerna blir kvar på företaget och utvecklas inom företaget &ndash, inte utanför. En flerårig plan som tas fram gemensamt bidrar till att medarbetaren känner sig sedd och vet vilka utvecklingsmöjligheter, framtida inflytande och krav som finns på företaget de närmaste åren.

Uppföljningen sker till uppdragsgivaren med en skriven rapport/dokumentation av det som har skett under arbetets gång såväl det väntade som det oväntade samt saker som ska göras.