Allt påverkar allt &ndash, Alla påverkar alla

Det finns en drivkraft som är större än människan själv. Det är en drivkraft som nästan tvingande formar en riktning av livet – arbetslivet och kanske också privatlivet. Var kommer den ifrån?

Genom att titta på vår historia och det var och en bär med sig kan det gå att finna några ledtrådar. Där finns människor, där finns berättelser, där finns sociala strukturer... Utifrån dessa har vi formats och utifrån dessa formas vars och ens livsresa.

Vår Historia

Klassresan – den resa som går från en socialgrupp till en annan.

Utlandsresan – den resa som tar en person bort från sitt hemland som krigsflykting till det "neutrala" Sverige – för att så småningom "bli svensk".

Kunskapslyftet – när utbildning blev en möjlighet för alla och inte för ett fåtal.

Släktträdet – med starka, nyfikna, envetna, beslutsstarka, ihärdiga kvinnor och män som aldrig gav upp.

Tack – detta har gjort oss till dem vi är.