World of Warcraft, Wikileaks, Piratpartiet...

Dagens ungdomar är framtidens chefer och ledare. Deras verklighet tillsammans med deras historia bildar de nya företagskulturerna.

För många kan det upplevas främmande. Valet ligger mellan att enbart anställa och arbeta med dem som anpassat sig till "gammelgenerationen" eller att anställa "de nya" med allt de har med sig.

Samtidigt som det gäller att bevara det bästa från förr. Integrera och utveckla tillsammans.

Framtid

Viljan gör stjärnan

Det finns många unga som både vill och har förmågan. Många av dessa människor finns i länder som har engelska som andraspråk och som finns utanför Europa och USA.

Genom att se likheterna och finna bryggor att arbeta tillsammans kan alla, oavsett land, utveckla både sin affär och människorna som gör affären möjlig. Vi är där!

Detta betyder en generationsväxling för oss och för många fler på många plan. Det är en utmaning att få det gamla varumärket att sättas samman med ny intensitet, glöd, vilja och... passion. Det blir annorlunda och det blir förhoppningsvis bättre.