Leva i nuet

LightPerspective Training Campus – Business through People

Beslutsamt Beteende för arbetsledaren

Attityden i Affären för indirekta och direkta chefer

Dirigenten och Instrumentet för nyckelpersonen och ledaren

Global (ex)change för resenären, chefen och ledaren

Teach n' Coach för interna och externa konsulter

Utbildningarna certifieras under 2011 i ett internationellt erkänt organ.

EMCC

Våra utbildningar

Det finns företagsinterna utbildningar och det finns helt öppna utbildningar. Vårt sätt är ett mellanting. I individualiserade program går det att hitta det unika för varje deltagare.

Vi möter dig - vår gäst med...

Passion med en intensitet och lyssnande närvaro i nuet. I balans med gemensam reflektion och en lyhördhet mot omvärlden.

Beslutskraft för att kunna och våga vara otvetydigt tydlig och samtidigt ange den frihetsgrad som också beslut innefattar.

Perspektiv och perspektivförskjutning öppnar upp för kreativitet i handlingen.

"På vårt sätt" genom att kunna fånga ögonblicket med ett strategiskt perspektiv.