Vi ser världen genom de människor vi möter

En verksamhet måste vara lönsam och den ska styras med effektivitetstermer. Varje anställd "gör" verksamheten men ingen anställd kan existera utan en god verksamhet.

Vi utgår från "den goda människan". Alla människor vill göra ett bra jobb, vill vara omtyckta, bli lyssnade på och bli positivt bekräftade. Vi ser det framförallt som en fråga – vad varje människa kan, vill, vågar och mäktar med i verksamheten? Detta ger den nödvändiga förändringen och visar vilka val som uppstår och vilka beslut som måste fattas. Vi utgår ifrån ömsesidigt närande engagemang.

LightPerspective har konkurrenskraftiga priser och det kommer vi att fortsätta med.

Perspektiv

Vår värdegrund
Etik och moral enligt EMCCs riktlinjer
Tydliga ramar och beslutsfattande
Individens eget val och ansvar
Jobbar "i" mer än att "prata om"

Korta fakta om oss
Seniora managementkonsulter
Ständig fortbildning
Kontinuerlig handledning
Arbetar nationellt och internationellt
Offensiv samverkan i nätverk
Medlem i EMCC (European Mentoring & Coaching Council
Medlem i SIBC (Swedish Indian Business Council)