Lyssna inte bara på oss

Mål och värderingar med mätbara aktiviteter samt balanserade styrkort ger ramarna i en kreativ arbetsmiljö. Att "leva" företagets anda ger respekt, är företagets livsnerv och går aldrig att kopieras. Nu får jag ständigt nya perspektiv i mitt beslutsfattande i ett företag som lever på att göra saker på "vårt sätt".
Calill Odqvist, CEO
Light My Fire Sweden AB

Coachningen har hjälpt mig i mitt jobb som chef och har medfört att jag har en position där jag ständigt utmanas och utvecklas.
John Englund, CFO och Vice President
Boule Medical AB

Mycket tack vare coachningen fick jag möjlighet att göra en personlig "resa" i olika tjänster under min tidigare anställning, vilken gick hand i hand med företagets snabba utveckling. Jag fick sedan stöd när det var dags att gå vidare till ett nytt jobb.
Matilda Jacobsson, Nordic Product Manager
ACO Nordic/ACO HUD AB

Lärarna var lysande, mycket olika och kompletterande varandra bra. Utbildningen överträffade mina förväntningar!... Vi tränade oss i att uttrycka oss på helt andra sätt än vi trodde att vi kunde. Det var fantastiskt bra...
Jonas Enhammar, Kundområdeschef
Försäkringsbolaget Skandia

Innan utbildningen upplevde jag medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar som en börda. Utbildningen gav mig de verktyg jag behövde för att i stället verkligen kunna uppskatta och se nyttan av dessa samtal och träffar med medarbetarna.
Joel Björberg, Scenchef
GöteborgsOperan

Utbildningen var ett intensivt träningsläger i att lyssna och analysera såväl inåt som utåt. Därigenom tränades jag att uttrycka mig i, och hantera, nya oväntade situationer. Detta är erfarenheter som jag nu har med mig varje dag, i varje situation på jobbet.
Lisbeth Frost, Sales Director Northern Europe
Lionbridge Sweden