LightPerspective Training Campus

Beslutsamt Beteende lägger fokus på affären och att Rätt Attityd Smittar av sig. Inget är starkare än den svagaste länken i företaget. ( Läs mer här pdf )

Attityden i Affären fokuserar på att beteende ÄR mätbara aktiviteter. Vad- och Hur- aktiviteter tränas och väljs för att "leva" företagets varumärke genom sig själv. Rätt Attityd Säljer! En mentor finns som stöd. En ledarskapsutbildning där deltagaren samtidigt blir Mentor. ( Läs mer här pdf )

Talent Management för företagets nyckelpersoner så han/hon utvecklas inom företaget; inte utanför. Rätt Inställning Förverkligar! Genom ökad självinsikt blir ett tydligt beslutsfattande och "svåra samtal" lättare. Extra handledning i smågrupper med senior business coach. En ledarskapsutbildning där deltagaren samtidigt blir Business Coach. ( Läs mer här pdf )

Grow with the Lifecycle (image See image)

EQA

Global recognition – setting the standard for mentoring and coaching

Accreditation and international approval in 2012 of our leadership programmes where participant also become Mentor or Business Coach.

Lightperspective Training Campus
Business through People

Global Exchange ger deltagaren möjlighet att ta ledarskapet till högsta nivån. Kursmöjligheter kommer erbjudas i samarbete med partners i Indien och USA. Med en gemensam kommunikativ bas erbjuds chefer från olika länder och kulturer att mötas, ta lärdom av varandras styrkor och se affärsmöjligheter från fler perspektiv. ( Läs mer här pdf )

Teach n' Coach för den som gått en av de internationellt certifierade utbildningarna och blir Business Coach of Change i roll som processledare. Fokus ligger på att Rätt Inställning Förändrar. ( Läs mer här pdf )