Väx genom erfarenheter
och upplevelser

Vi tror på växtkraft &ndash, både för människor och företag. Frihet ger utrymme för växtkraft. Därför tror vi på ett nära samarbete mellan ledare och medarbetare och mellan ledning och chefer för att alla vill utvecklas tillsammans och i takt med företaget. Det handlar om att lita på varandra och att alla tar ett stort ansvar.

Fokuset ligger på hur tar sig företaget från nu till framtiden.

Vidmakthålla. Allt var inte bättre förr men mycket som har gjorts och gör är fortfarande mycket bra. Gammal erfarenhet ska inte försvinna och det gäller att säkerställa att rätt personer finns kvar för att brygga över och ha kvar det bästa från förr.

Växa Genom Erfarenhet

Utveckla. Balanserade styrkort är ett sätt för företag och medarbetare att gå hand-i-hand mot framtiden. Företaget sätter ramarna men medarbetaren är i högsta grad själv med och påverkar styrkortens utformning. Företagets affärsplan med vision, värderingar, mål, framgångsfaktorer mm ligger till grund för dessa kort.

Medarbetarna får också ange mätbara aktiviteter hur de ska leva värderingarna och de anger mätbara mål vad de ska "leverera"från ett år till nästa. Detta bildar tydliga underlag till lönesamtalen, och hur medarbetarens utvecklingsplan ska se ut i framtiden.

Avveckla. Det handlar om att på ett aktivt och positivt sätt att förbereda för en persons pensionering eller frivilliga avslutning på jobbet. En väl genomarbetad och diskuterad avvecklingsplan är något hedervärt för alla.